WAARDEN

WIJ GEVEN ELKAAR WORTELS OM STERK TE ZIJN EN VLEUGELS OM TE VLIEGEN

 1. 1. We streven naar een balans tussen een sociaal urgent project en een artistiek uitdagend platform, zonder concessies te doen aan een van beide. Participatie is net zo belangrijk als artistieke kwaliteit. Wij accepteren dat er altijd spanning tussen hen zal bestaan en beschouwen dit als een motor van ons besluitvormingsproces. 
 2.  
 1. 2.Wij werken altijd met mensen, en niet voor mensen. Wij accepteren niet dat iemand een onderwerp van onze hulp is of een slachtoffer van welke situatie dan ook. Wij vermijden om mensen afhankelijk te maken van Cinemaximiliaan. Wij komen overeen om elkaar te versterken als gelijkwaardige leden en als medemensen. 
 2.  
 3. 3. We respecteren en beschermen al onze leden tegen elke vorm van racisme, seksisme en discriminatie, met speciale aandacht voor vrouwen, minderjarigen en mensen met een vreemde seksuele geaardheid. Wij respecteren de uiting van elkaars culturele, religieuze en politieke opvattingen, zolang deze respectvol en tolerant blijven. 
 4.  
 1. 4. We hebben het recht om onze persoonlijke grenzen aan anderen kenbaar te maken. Wij respecteren de grenzen van anderen. We respecteren de tijd en ruimte van een geconcentreerde workflow, de veilige sfeer van een huis dat we delen, gevoelige gesprekken, privacy en intimiteit. We streven ernaar om alleen foto’s van mensen te delen met hun toestemming. 

 2. 5. Bij Cinemaximiliaan zorgen we voor een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid waarbij iedereen profiteert en bijdraagt. Of de betrokkenheid nu artistiek, praktisch, administratief of sociaal is of van welke andere aard dan ook, alle deelnemers en gasten van Cinemaximiliaan gaan een sociaal contract aan waarin zij zich ertoe verbinden een manier te vinden om de ontvangen energie en steun terug te geven om het wiel draaiende te houden. 


  6. Wij oordelen niet en tolereren geen slecht gedrag. We zoeken naar manieren om uit te leggen en te onderzoeken wat slecht gedrag betekent, en hoe dit kan worden overwonnen. 


  7. In Cinemaximiliaan vermijden, minimaliseren of escaleren we interpersoonlijke conflicten niet. Wij staan samen om er op een constructieve manier mee om te gaan en hulp te zoeken als dat nodig is. 


  8. Wij proberen ervoor te zorgen dat kritiek, klachten en problemen die zowel uit interne als externe bronnen komen, worden behandeld in een geest van constructieve feedback en concrete acties. 


  9. Wij zorgen voor ons huis, huis en bezittingen en ook voor die van anderen. Wij behandelen onze omgeving met aandacht en zorg en beschouwen dit niet als vanzelfsprekend. 


  10. Wij waarderen duurzaamheid en streven ernaar om dit in onze dagelijkse routine op te nemen (recycling, voedselverspilling vermijden, eerlijke handel ondersteunen). 


  11. We streven naar het opbouwen van een besluitvormings- en mensenstructuur waarin:  

  – We onze horizontale cultuur behouden en tegelijkertijd accepteren dat bepaalde mensen definitieve beslissingen nemen om het DNA/de samenhang van Cinemaximiliaan te beschermen. 

  – Bepaalde verantwoordelijkheden en taken worden gedelegeerd met de nodige verantwoordelijkheid, autonomie en vertrouwen. 

  – Ieders rollen en verantwoordelijkheden zijn voor iedere betrokkene duidelijk en beheersbaar binnen de afgesproken tijd, ruimte en financiĆ«le kaders.